Créixer des del municipalisme

Aquesta és la primera de les entrades per ampliar els punts senyalats a l’escrit “Tres oportunitats per prendre la iniciativa“.  Desenvoluparé la idea de guanyar la iniciativa mediàtica i política des de la política municipal, sense obviar com des del municipalisme el PSC pot fer molta feina en la regenaració de la política.

baldosesdebarcelona

Els ajuntaments, per la seva proximitat i la capacitat d’incidir en el dia a dia de les persones, són les intitucions més ben valorades per la societat, i alhora, els alcaldes el que millor reconeixement reben per la seva feina per part dels electors. És aquesta proximitat, aquesta capacitat de veure la mà de la institució en el dia a dia la que fa de la política municipal, d’aquells que n’hi són particeps, la part més humana de la política.

Si un partit es pot explicar des del municipalisme a Catalunya, aquest és el PSC. Per això, l’àmbit local ha de ser un dels punts de partida dels Socialistes Catalans per recuperar iniciativa política i mediàtica. I proposo fer-ho a partir dels següents punts.

  • La Reforma de l’Administració Local. Aquesta polèmica llei que el PP vol aprovar va més enllà d’un hipotètic estalvi. Hi ha darrera una voluntat política. La de convertir als ajuntaments en gestors de servei. En buidar-los de contingut polític. En allunyar la política de la gent.Ajuntament-ext Els ajuntaments, i a Catalunya ho sabem especialment, han estat els grans cohesionadors del país. A través de polítiques actives socials, culturals, educació, d’emprenedoria… El PSC ha d’aixecar la veu per defensar la importància de la política de proximitat. Aquella que amb més facilitat por reconéixer problemes i trobar-hi solucions. Aquella que pot acompanyar a les institucions nacionals i estatals i ajudar a adaptar-les a la realitat del territori. I no només això, ha de ser propositiu i liderar el debat del finançament local.
  • Innovació en polítiques d’àmbit local. Fins ara la política local s’ha encarat com una tasca individual de cada agrupació local. Això, en una gran organització política com el PSC no té sentit. El benefici per l’elector en delegar la seva AJUNTAMENT1_0confiança a través del vot a una llista socialista no hauria de ser només els recursos d’assesorament i formació dels càrrecs locals. S’hauria de beneficiar de l’experiència d’una  organització política que durant els últims anys ha governat les principals ciutats catalanes gairebé ininterrumpidament i amb molt bons resultats. I per tant de la capacitat de posar en xarxa les alcaldies socialistes per a que comparteixin coneixements i experiències. Però a més anar més lluny i dissenyar una estratègia global, amb un laboratori d’innovació de política local que assessorés a cada candidatura socialista iniciatives que ja dutes a terme amb bons resultats i proposar programes pilots d’acord amb les seves realitats. No es tracta d’unificar. És tracta de teixir una xarxa, de compartir coneixement, d’aprofitar esforços.
  • Regeneració democràtica. Per la proximitat a la que feia referència l’administració local i les agrupacions locals han de ser qui lidajuntament2erin la regeneració democràtica. Polítiques de Govern Obert, de Dades Obertes, processos participatius… En els molts, i importants, ajuntaments que el PSC governa s’han de començar a implantar aquestes mesures i fer-ne ressó. Transparència màxima allà on tinguem responsabilitats i noves maneres de fer política.
  • Compromís dels 8 anys. Aquesta és una proposta a impulsar entre els candidats a alcaldes. És el compromís de que durant 8 anys, o sigui dos mandats, no ocuparan cap altre càrrec públic que no vagi lligat a d’alcalde es centraran al 100% en el seu poble o ciutat.

ajuntamentbcn

Afegiré un punt sobre el paper dels alcaldes a la vida orgànica del PSC. Des d’un temps ençà el paper dels alcaldes als òrgans de decisió interna dels Socialistes Catalans ha anat guanyant pes. Crec que és un gran error per varis motius. El primer i més clar és el barrejar càrrecs i responsabilitats com a electe amb orgànics. A més la cultura política municipal comporta alguns tics que no són gens beneficiosos per a una organització d’àmbit nacional. Proposo un major pes del consell d’alcaldes com a òrgan consultiu i alhora l’abscència d’alcaldes a la Comissió Executiva Nacional.

Anuncis